Nové soukromé právo od roku 2014?

13. 10. 2011  | 

Ústavněprávní výbor Sněmovny ukončil počátkem týdne projednávání návrhu nového občanského zákoníku. A poslancům doporučil vládní předlohu s dílčími pozměňovacími návrhy schválit. Půjde-li vše tak, jak si přeje ministr Jiří Pospíšil, mohlo by k tomu dojít ještě letos.

Zákoník by mohl být účinný od 1. ledna 2014. Pokud se tak skutečně stane,  přinese to celou řadu převratných změn, jimiž se nový zákoník odvrátí od stávajícího občanského kodexu z roku 1964. Ať už v podobě odklonu od přebujelé koncepce neplatnosti právních úkonů, nebo změny náhledu na právnickou osobu.

Návrh nového občanského zákoníku také sjednocuje dnes roztříštěnou úpravu soukromého práva v řadě předpisů. V rámci občanského zákoníku tak budou nově „pod jednou střechou“ upraveny například rodinné vztahy, vlastnictví bytů, pojištění, občanská sdružení, nadace nebo cenné papíry. V posledním případě dochází konkrétně ke změně koncepce zaknihovaných cenných papírů. Ty nadále nebudou mít povahu cenných papírů, jakkoliv se tak v návrhu stále označují. O tomto tématu jsme již informovali v samostatném článku.

Předpokládá se, že v příštím týdnu Ústavněprávní výbor podpoří také návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech, který nahradí úpravu těchto korporací v současném obchodním zákoníku. Poté se rekodifikacemi již bude zabývat plénum Poslanecké sněmovny.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×