Česká společnost Delta Pekárny zvítězila v důležitém sporu před Evropským soudem pro lidská práva03/10/14 / Zprávy

Podle aktuálního rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v případu společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s. byla kontrola Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), při níž zaměstnanci ÚOHS bez předchozího povolení soudu vnikli do kanceláří a dalších prostor společnosti, protiprávní. Rozhodnutí svým významem překračuje hranice České republiky, neboť může být důležité i pro jiné evropské státy.

Nenadálá kontrola pracovníků ÚOHS v prostorách společnosti DELTA PEKÁRNY a. s. (tzv. dawn-raid) se odehrála v roce 2003. Společnost nezákonnost postupu ÚOHS napadla u tuzemských soudů a po neúspěšném vyčerpání všech procesních prostředků se v roce 2010 obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten se ve svém finálním rozhodnutí přiklonil na stranu žalobce, neboť dospěl k závěru, že postupem ÚOHS byla hrubě porušená žalobcova práva garantovaná Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod.

Tímto rozhodnutím ESLP byla zpochybněna legálnost všech dosavadních i budoucích kontrol prováděných českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bez předchozího souhlasu nezávislého soudu v kancelářích a jiných prostorách obchodních společností. Vzhledem k tomu, že všechny dosavadní tzv. dawn-raids ze strany ÚOHS byly dosud v České republice provedeny bez předchozího souhlasu soudu, mohou i jiné dotčené společnosti namítat nezákonnost provedené kontroly a nepoužitelnost všech důkazů, které byly v rámci takové kontroly získány.

Přirozeně máme velkou radost, že naší argumentaci, kterou jsme dlouze a pečlivě připravovali, dal Evropský soud pro lidská práva za pravdu. Rozhodnutí je klíčové nejen pro našeho klienta, ale i pro jiné společnosti, které nyní mohou namítat, že důkazy získané při takové protiprávní kontrole ÚOHS nejsou pro další správní a soudní řízení použitelné,“ sdělil Pavel Dejl, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, který DELTA PEKÁRNY, a.s., v řízení zastupoval.

Pro Českou republiku, jež byla ve sporu žalovanou stranu, je rozhodnutí ESLP závazné a mělo by být respektováno českými orgány i v dalších obdobných případech. Rozhodnutí má velký význam i pro ostatní evropské země, v jejichž národních právních řádech není povinnost předchozího souhlasu soudu s místní kontrolou soutěžního orgánu zakotvena, neboť se automaticky vztahuje i na ně.