Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nejvyšší správní soud potvrdil zrušení pokuty za Lázně Kyselka

Advokátní kancelář KŠB úspěšně zastupovala společnost Karlovarské minerální vody, a.s. v soudním řízení o zrušení pokuty, která byla společnosti udělena orgány památkové péče za údajné spáchání správního deliktu. Tento delikt měl podle tvrzení správních orgánů spočívat v nepečování, neudržování a nechránění nemovitých kulturních památek v obci Kyselka.

Proti rozhodnutí orgánů památkové péče podala KŠB v zastoupení svého klienta správní žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, který 31. ledna 2014 udělenou pokutu zrušil a věc vrátil správnímu orgánu k novému projednání. Žalovaný správní orgán podal proti rozsudku Krajského soudu v Plzni kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který zrušení pokuty potvrdil.

V odůvodnění uvedl, že správní orgány při uložení pokuty zcela pominuly zásadu, že trest je možné ukládat pouze za skutky, kterých se měl vlastník kulturní památky dopustit podle výroku rozhodnutí. V daném případě však správní orgány v odůvodnění svého rozhodnutí přičítaly vlastníkovi kulturní památky jednání, které naplňovalo skutkové podstaty deliktů ve výroku neuvedených – zjednodušeně řečeno, vlastník kulturní památky byl potrestán za skutky, jichž se podle výroku rozhodnutí nedopustil.

Správní orgány si tak zcela nepřípustně zjednodušily správní řízení, neboť pokud by tyto delikty uvedly ve výroku rozhodnutí, byly by povinny především konkrétním způsobem skutky popsat a spáchání těchto skutků by pak byly také povinny ve správním řízení prokázat. Nesplněním dané povinnosti tak zkrátily vlastníka kulturní památky zcela zásadním způsobem na právu na obhajobu.

Věc tak nyní putuje správnímu orgánu k novému projednání, ve kterém je vázán právním názorem soudů.

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×