Evropské zkušenosti s fungováním regionálních letišť28/07/14 / cata_x-lege

Na jaře proběhla v Bukurešti mezinárodní konference o letecké dopravě, na které vystoupil i partner KŠB Jiří Horník. Ve svém příspěvku, který je k přečtení na www.patria.cz/pravo, se věnoval zejména zkušenostem s fungováním regionálních letišť, která mnohdy jen přežívají. V mnoha případech jsou taková letiště závislá na veřejné podpoře, pro jejíž poskytování však byla nově zpřísněna pravidla. V praxi se tak mnohá letiště mohou ocitnout v problémech.

Konference se zúčastnilo na 100 zástupců mezinárodních organizací (ICAO, Evropská komise), národních úřadů pro civilní letectví, leteckých společností a jejich asociací, letišť, právních kanceláří a akademické obce. K dalším aktuálním probíraným tématům patřily například navrhované změny v oblasti posílení práv cestujících v letecké dopravě, dopad krize na některé letecké společnosti nebo regulace provozu bezpilotních letadel.

Na konferenci navázal 5. ročník simulovaného soudního jednání v oblasti leteckého práva (International Air Law Moot Court ), kterého se zúčastnilo na 20 týmů studentů z celého světa. Jejich výkon hodnotilo téměř 50 soudců, zpravidla odborníků na letecké nebo mezinárodní právo, přičemž mezi nimi byl i partner KŠB Jiří Horník. Finálové klání se odehrálo mezi University of Leiden a China University of Political Science and Law, přičemž vítězství si odvezli zástupci University of Leiden.