Profesor Jan Dědič poskytl rozhovor Hospodářským novinám05/05/14 / Zprávy

Profesor Jan Dědič, partner KŠB a spoluautor rekodifikace, v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětloval svůj pohled na řadu novinek, které od začátku roku 2014 přinesl nový zákon o obchodních korporacích.

Hlavním tématem rozhovoru byly různé druhy akcií, které mohou být spojeny s rozdílnými hlasovacími právy nebo různými podíly na zisku. Profesor Dědič vítá širokou diferenciaci, ta podle něj „klade na investory větší odpovědnost.“  Také poukazuje na to, že „nové druhy akcií se budou používat zejména při zakládání nových společností nebo při emisích nových akcií, při vstupu strategického investora.“

Rozhovor se věnoval mimo jiné akciím s větším podílem na hlasovacích právech, akciím s pevným ziskem či akciím s takzvaným podřízeným podílem na trhu. Celý rozhovor, který je v českém jazyce, si můžete přečíst zde.