Za přispění advokátů KŠB vyšel komentář k novému občanskému zákoníku06/01/14 / Zprávy

V nakladatelství C. H. Beck vychází první svazek komentáře k novému občanskému zákoníku. Na jeho vzniku se autorsky podíleli mimo jiné advokáti KŠB Vlastimil Pihera a Jan Lasák.

První díl komentáře je věnován věcným právům a čtenáři v něm naleznou jak výklad nově pojatých tradičních institutů, jako je držba, vlastnictví včetně spoluvlastnictví, věcná břemena či byty, tak i výklad nových pojmů, například správy cizí věci. Renomovaní autoři, kteří se často podíleli již na předchozích komentářích, vykládají díky svým četným zkušenostem i méně jasné pasáže nového zákoníku.