Úvod » Novinky a publikace » Článek

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace se správou sociálího zabezpečení od roku 2014

Od 1. ledna 2014 jsou všichni zaměstnavatelé povinni podávat předepsané tiskopisy pro orgány správy sociálního zabezpečení pouze elektronickou cestou, tzn. prostřednictvím svých datových schránek, e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo přes veřejné webové rozhraní e-Podání.

Povinnost podat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se bude týkat již tiskopisů vztahujících se k roku 2013, jestliže lhůta pro jejich podání započala po 31. prosinci 2013.

Podrobné informace o elektronických podáních jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v části e-Podání.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×