Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH, která je součástí Zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a která nabude účinnosti od 1. ledna 2014, obsahuje řadu změn převážně legislativně technického charakteru. Jde zejména o uvedení terminologie zákona o DPH do souladu s tzv. rekodifikačními předpisy.

V rámci legislativního procesu byly některými zákonodárci navrhovány úpravy zákona, které by zmírnily především administrativní dopady institutu ručení za nezaplacenou DPH (nevztahovalo by se na zdanitelná plnění, za něž úplata nepřekročí částku 700.000 Kč). Nicméně tyto návrhy nebyly přijaty a pravidla pro ručení se od Nového roku tudíž nezmění.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×