Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ústavní stížnost na zrušení některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Skupina senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Konkrétně ustanovení, které znemožnilo uplatnit slevu na dani u poplatníka, který je současně starobním důchodcem k 1. lednu daného roku (znění zákona účinné od 1. 1. 2013).

Ústavní soud bude uvedenou stížnost projednávat v plénu pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13. Argumentace skupiny senátorů je založena na obecném principu nepřípustnosti diskriminace a s tím souvisejícím porušením několika článků Listiny základních práv a svobod.

Novela zákona vyvolala v tomto bodě v odborných kruzích nemalé diskuze. Na jedné straně stáli zaměstnanci – pracující důchodci resp. „nedůchodci“, když k 1. lednu 2013 na 1 den pobírání starobního důchodu přerušili, a na druhé straně stála finanční správa v čele s tehdejším ministrem financí, který prohlásil, že případy zneužití práva nebudou tolerovány. Určitě bude zajímavé sledovat, jak rozhodne plénum Ústavního soudu.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×