Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daňový řád a změny v 2013

Registrační řízení

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Registrační řízení

S účinností od 1.1.2013 došlo k významným změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád týkající se registračního řízení.

Významně se zredukovala ustanovení upravující hmotně právní podmínky registrace, která se vztahovala pouze k dani z příjmů.   Ustanovení, která určují, kdy a v jaké lhůtě vzniká nebo nevzniká povinnost podat přihlášku k registraci, byla přesunuta do zákona o daních z příjmů, obdobně jako je tomu u ostatních daní (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň silniční). Jelikož je daňový řád obecným procesním předpisem, zůstala v něm jen pravidla, která jsou jednotná pro většinu daní (např. rozhodnutí o registraci, řešení tzv. "přeregistrace").

Údaje, které jsou nutné pro registraci, budou nově vymezeny v příslušném registračním formuláři.

Povinnost poskytovat údaje pro registrační účely se již výslovně nevztahuje na údaje, které může správce daně zjistit automatizovaným způsobem z jiné evidence či dostupných veřejných rejstříků. Navrhovanou úpravou je tak sledováno snížení administrativní zátěže pro daňové subjekty.

Nově je v daňovém řádu upraveno, že oznamovací povinnost ohledně změn registračních údajů musí být provedena prostřednictvím formuláře Oznámení změn registračních údajů/Žádost o zrušení registrace.

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Pozitivní změnou v novelizovaném daňovém řádu je snížení, případně nevyměření pokuty za opožděné tvrzení daně, kterou je daňový subjekt povinen uhradit, nepodá-li řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení včas. Bude-li výše vypočtené pokuty nižší než 200 Kč, uvedená pokuta se nepředepíše. Minimální výše pokuty za nepodání daňového tvrzení činí nadále nejméně 500 Kč.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×