Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zdanění fyzických osob v 2013

Spolupracující osoby

Solidární zvýšení daně u záloh

Spolupracující osoby

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k uplatňování výdajových paušálů fyzických osob a uplatňování slevy na druhého manžela v případě spolupracujících osob.

Podle jeho názoru se absolutní maximální částka výdajového paušálu musí uplatňovat k celkovým příjmům dosaženým při výkonu samostatné výdělečné činnosti, provozované za spolupráce druhého z manželů, tedy před rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu.

V souvislosti s tímto vyjádřením Generální finanční ředitelství potvrdilo, že v případě, kdy poplatník (OSVČ) uplatňující výdaje v paušální výši bude rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osobu, bude se omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti dle § 35ca zákona o daních z příjmů vztahovat pouze na hlavní OSVČ, ale nikoliv na spolupracující OSVČ.

Solidární zvýšení daně u záloh

S účinností od 1.1.2013  je  do zákona o daních z příjmů zaveden na přechodnou dobu institut solidárního zvýšení daně.

Pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude solidární zvýšení daně zohledněno již při výpočtu zálohy na daň z příjmů. 

Solidární zvýšení daně se bude u zálohy na daň z příjmů vypočítávat z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 103. 536 Kč.

Poplatník, u něhož byla záloha na daň zvýšena o solidární zvýšení daně, bude mít po skončení roku povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×