Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové mezinárodní smlouvy

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, které bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv (částka 55/2012) dne 31. 12. 2012.

Jedná se o zcela novou smlouvu, která se bude provádět od  1.1.2013 a která  nahrazuje smlouvu uzavřenou v polovině 90 let. Smlouva vychází z mezinárodní modelové konvence OECD.

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní, které bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv (předpis číslo 14/2013 Sb.m.s.) dne 28. 01. 2013.

Smlouva a Protokol k ní vstoupily v platnost a jsou účinné ke dni 17. prosince 2012 a její ustanovení se budou provádět od 1.1.2013. Smlouva z roku 1992 přestala být platná a přestala se provádět.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×