Úvod » Novinky a publikace » Článek

Vrchní soud v Praze potvrdil předběžné opatření ve sporu o reklamu

KŠB úspěšně zastupovala významného výrobce minerálních vod v řízení o nařízení předběžného opatření ve sporu o reklamu umístěnou na tramvajích MHD v Praze.

Městský soud v Praze vydal v loňském roce předběžné opatření, kterým zakázal zadavateli této reklamy, pronajímatelům reklamních ploch a vlastníku pražských tramvají další šíření sporné reklamy a její okamžité stažení ze všech tramvají MHD v Praze. O odvolání šiřitelů reklamního sdělení rozhodl Vrchní soud v Praze letos v únoru tak, že předběžné opatření potvrdil.

Podle rozhodnutí Vrchního soudu z 6. 2. 2013 navrhovatel osvědčil, že jednání žalovaných šiřitelů sporné reklamy může být v řízení ve věci samé posouzeno jako zásah do dobré pověsti navrhovatele. Zároveň podle něho existuje potřeba poměry účastníků zatímně upravit, jelikož intenzita šíření sporného sdělení měla dle uveřejněného vyjádření zadavatele reklamy narůstat. Nařízené předběžné opatření podle Vrchního soudu nepřiměřeně neomezuje, a to ani za situace, kdy se zákaz šířit spornou reklamu vztahuje na blíže neurčené dopravní prostředky a zároveň je nařízena povinnost odstranit tuto reklamu ze všech tramvají MHD v Praze.

O věci samé nyní bude rozhodovat Městský soud v Praze.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×