Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB úspěšná při zastupování Advanced World Transport a.s.

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík úspěšně zastupovala společnost Advanced World Transport a.s. ve více než rok trvajícím řízení, které se týkalo ceny za užití železniční dopravní cesty.

Advanced World Transport a.s. napadla ceny za užití železniční dopravní cesty určené Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) v tzv. prohlášení o dráze. Ačkoli toto prohlášení není možné v průběhu jeho platnosti měnit, SŽDC ho v uvedeném případě v rozporu se zákonem změnila.

Drážní úřad a následně i Ministerstvo dopravy, ke kterému se SŽDC odvolala, podnětu Advanced World Transport a.s. v lednu 2013 vyhověly; oba uvedené úřady shledaly námitky vznesené ze strany Advanced World Transport a.s. jako oprávněné a postup SŽDC označily za nesprávný.

Výsledek uvedeného řízení představuje pro Advanced World Transport a.s. úsporu na nákladech za užití dopravní cesty v řádech desítek milionů korun.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×