Startuje nový KŠB Institut s profesorem Janem Dědičem31/01/13 / Zprávy

V  únoru zahájí svou činnost KŠB Institut, nová vzdělávací platforma určená především manažerům a zástupcům právnických profesí, ale i širší veřejnosti. Záměrem jeho zakladatelů je připravit zájemce na převratné změny, které přináší rekodifikace soukromého práva v České republice.

Hlavní náplní činnosti institutu budou praktické semináře z oblasti soukromého práva, ale kupříkladu i finančního práva nebo daní. V začátku budou semináře zaměřeny zejména na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které tvoří hlavní součást rekodifikace a budou účinné od 1. ledna 2014, včetně změn v souvisejících zákonech rekodifikací vyvolaných.

„Přípravu na nové zákony, které představují největší změnu v soukromém právu na území České republiky, by především členové statutárních orgánů a manažeři na všech úrovních neměli podcenit a nechávat ji na poslední chvíli. KŠB Institut jim usnadní orientaci v nových zákonech i volbu nutných a vhodných postupů v praxi,“ vysvětlil profesor Jan Dědič, spoluautor nového zákona o obchodních korporacích, člen komise Ministerstva spravedlnosti pro aplikaci nové civilní legislativy a partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (KŠB), která za vznikem nového institutu stojí.

Profesor Dědič je dlouhodobě považován za jednoho z nejzkušenějších českých odborníků na obchodní právo. Již mnoho let je členem Legislativní rady vlády ČR a předsedou rozkladové komise ČNB. Jeho erudice a zkušenosti, umocněné i bohatými akademickými a dalšími vzdělávacími aktivitami (VŠE v Praze, Justiční akademie, přednášky pro profesní komory, zejména notáře a auditory, i pro širokou podnikatelskou a právní veřejnost), jsou zárukou vysoké kvality institutu, jehož bude profesor Dědič hlavním lektorem. Doplní jej další odborníci z advokátní kanceláře KŠB, mimo jiné řídící partnerka kanceláře Dagmar Dubecká, partneři Martin Šolc a Petr Kasík nebo advokát Jan Lasák. Daňová témata bude zastřešovat Helena Navrátilová, daňová partnerka KŠB.

Účastníci kurzů získají návod, jak řešit praktické právní problémy z pohledu managementu, stejně jako expertní vhled do aktuálních právních otázek. Nový institut bude rovněž pořádat právní a daňové workshopy sestavené na míru individuálním potřebám firem.

S nabídkou seminářů se lze seznámit na www.ksbinstitut.cz, kde se zájemci mohou na jednotlivé akce též přihlásit. Většina kurzů bude probíhat v Praze, některé ale budou výhledově pořádány i v Ostravě a Karlových Varech, kde má advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pobočky.