Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z Poslanecké sněmovny

Co může způsobit neschválení konsolidačního balíčku a veto prezidenta k důchodovému spoření

Osud konsolidačního balíčku

Jak jsme informovali v  Daňových novinkách č. 8/2012, byl Poslanecké sněmovně znovu předložen ke schválení vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček), a to ve stejném znění, v jakém neprošlo po zamítnutí Senátem opětovným schvalováním v Poslanecké sněmovně.

 Aktuálně probíhající jednání o dílčích změnách tohoto návrhu zatím nepřineslo žádný výsledek. Výhrady některých poslanců z ODS jsou především proti

- zvýšení sazeb DPH ze současných 14% na 15% a z 20% na 21%;

- zavádění solidárního zvýšení daně u fyzických osob ve výši 7 % pro příjmy ze závislé činnosti či příjmy osob samostatně výdělečně činných přesahující 48násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení;

-  nemožnosti uplatnit osobní slevu na dani z příjmů na poplatníka, pokud pobírá starobní důchod;

- nemožnosti uplatnit slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti, pokud poplatník s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu uplatní výdaje paušálem i a součet těchto dílčích základů daně bude vyšší než polovina jeho celkového základu daně.

Tito poslanci nebudou podle svého vyjádření akceptovat kompromisní návrh předsedy vlády, který spočívá ve zvýšení pouze spodní sazby DPH ze 14 % na 15 % a ponechání solidárního zvýšení daně u fyzických osob jen pro rok 2013.

Připomínáme,  že většina výše uvedených vládních změn, s nimiž někteří poslanci ODS nesouhlasí, má platit pouze po přechodné období 2013 – 2015. Pak by se totiž režim daně z příjmů i DPH začal řídit již platným zákonem, který mění zákony v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa. Pokud by konsolidační balíček byl schválen se změnami, které navrhují někteří poslanci ODS, čekaly by nás například tyto změny

- ponechání sazeb DPH na současné úrovni;

- stanovení maximální výše výdajů u fyzických osob (OSVČ s vybranými druhy příjmů a pronajímatelé) uplatňujících výdaje procentem z příjmů;

- zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % (poplatníkem daně zatím zůstává prodávající);

-  zrušení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (nyní platí 72násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení).

Veto prezidenta

Případem, který dokládá, jak může veto prezidenta zkomplikovat napravování chyb v již platné právní úpravě, je stanovení sazeb pojistného na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) od 1. ledna 2013. K legislativní chybě došlo v souvislosti s právní úpravou důchodového spoření, které je od roku 2013 nově zaváděným tzv. druhým pilířem našeho důchodového systému.

Podle této úpravy platí dvě sazby pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ podle toho, jestli je OSVČ účastna nového důchodového spoření nebo ne. Pro osoby neúčastné důchodového spoření  platí sazba povinného pojistného ve výši 28 % a pro osoby účastné důchodového spoření platí sazba pojistného ve výši 8,5 % (z toho jde 3,5 % do státního rozpočtu a 5 % na důchodové spoření). Tento neodůvodněný rozdíl v sazbách pojistného na důchodové pojištění měl být napraven návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. Ten však prezident nepodepsal a vrátil k novému projednání Poslanecké sněmovně, neboť nesouhlasí se změnou našeho důchodového systému. Vzhledem k tomu, že prezident současně zamítl i zákon o pojistném na důchodové spoření, není jasné, jak se bude řešit výběr pojistného na důchodové pojištění a na důchodové spoření. Poslanecká sněmovna může veto prezidenta přehlasovat schválením zákonů nadpoloviční většinou všech poslanců.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×