Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB získala z ÚOHS významnou posilu na veřejné zakázky

Novou členkou týmu advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB) se od listopadu stala Andrea Schelleová, která donedávna působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde vedla odbor druhostupňového rozhodování v oblasti veřejných zakázek.

„Od příchodu Andrey Schelleové si díky jejím velkým zkušenostem a odbornosti slibujeme ještě kvalitnější právní služby v oblasti veřejných zakázek, jejíž význam pro naše klienty stále roste. Především podrobná znalost výkladové a rozhodovací praxe z pohledu regulátora, kterou Andrea Schelleová disponuje, bude pro naši kancelář velkým přínosem,uvedl Pavel Dejl, partner advokátní kanceláře KŠB odpovědný za oblast hospodářské soutěže.

„Pro kariérní změnu a odchod do soukromého sektoru jsem se rozhodla z důvodu získání nových zkušeností. Velmi si vážím toho, že se mým novým zaměstnavatelem mohla stát právě advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, protože ji považuji za jednu z nejlepších na tuzemském trhu,“ sdělila Andrea Schelleová.

Veřejné zakázky jsou jednou z klíčových oblastí, na něž je ÚOHS příslušný dohlížet. Úřad mimo jiné vede správní řízení s účastníky zadávacích řízení, v nichž rozhoduje, zda tito postupovali v souladu s příslušnými normami v oblasti veřejných zakázek. Odbor, který Andrea Schelleová v rámci ÚOHS řídila, připravuje rozhodnutí pro předsedu ÚOHS, který je oprávněn rozhodovat o rozkladech (opravných prostředcích) proti prvostupňovým rozhodnutím Úřadu a jehož rozhodnutí jsou ve věci konečná. Úřad každoročně v druhostupňovém řízení vydá téměř 200 rozhodnutí, obvykle se jedná o odborně nejsložitější případy.

Poradenství v rámci veřejných zakázek tvoří jednu z důležitých specializací advokátní kanceláře KŠB. Spočívá v poskytování komplexních právních služeb jak zadavatelům veřejných zakázek, tak i uchazečům, a to včetně zastupování při správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Andrea Schelleová působila na ÚOHS od roku 2006. Od roku 2011 do října letošního roku řídila tzv. odbor druhostupňového rozhodování II v oblasti veřejných zakázek. Byla též předsedkyní tří rozkladových komisí předsedy ÚOHS v téže oblasti. Kromě praxe ve státní správě má ale zkušenosti i s akademickou sférou, a to díky pozici odborné asistentky, kterou od roku 2010 zastává na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity obrany. Andrea Schelleová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (2006), kde v současné době také dokončuje postgraduální doktorské studium zaměřené na veřejné zakázky. V roce 2007 získala titul JUDr. na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je také držitelkou titulu LL.M. (Master of Laws) se specializací na veřejné zakázky z Brno International Business School ve spolupráci s Nottingham Trent University. Tamtéž letos obdržela i titul MBA.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×