Úvod » Novinky a publikace » Článek

Řady advokátů Kocián Šolc Balaštík rozšířil Jan Lasák

Novým advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (KŠB) se 1. listopadu stal Jan Lasák (28). Klientům bude poskytovat právní služby především v oblasti práva obchodních společností, fúzí a akvizic, závazkového práva, komunitárního práva a restrukturalizací.

Před složením advokátních zkoušek působil Jan Lasák jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu a následně v advokátní kanceláři KŠB jako advokátní koncipient.

Jan Lasák vystudoval v roce 2008 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde o dva roky později získal i titul JUDr. V současné době na téže fakultě dokončuje postgraduální doktorský program. V rámci Masarykovy univerzity získal v roce 2007 také bakalářský titul na Fakultě sociálních studií. Vzdělání si dále prohloubil v USA na John Marshall Law School v Chicagu a dále na Columbia Law School v New Yorku, kterou v roce 2010 absolvoval s titulem LL.M. (Master of Laws).

Vedle právní praxe je Jan Lasák činný i na akademické a publikační půdě. Externě přednáší právo obchodních společností na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Otázkám práva obchodních společností se pravidelně věnuje i na tuzemských a zahraničních právních konferencích.

Nejen ve spolupráci s profesorem Janem Dědičem, partnerem advokátní kanceláře KŠB, vydal Jan Lasák řadu publikací na téma obchodních společností. Pravidelně publikuje také v odborných médiích a je členem redakce Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, který vydává nakladatelství C. H. Beck. V poslední době publikoval jako vedoucí autorského kolektivu komentář k zákonu o nabídkách převzetí u nakladatelství Wolters Kluwer. V současnosti se podílí se i na přípravě komentářové literatury a učebnic k novému občanskému zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích, které budou coby součást rekodifikace soukromého práva účinné od roku 2014.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×