Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové mezinárodní smlouvy

Dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást. V obou  státech bude nyní následovat další nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost.

Dne 30. července 2012 vstoupil v platnost Protokol  ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. Protokol, jehož text bude též publikován ve Sbírce mezinárodních smluv, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×