Úvod » Novinky a publikace » Článek

Návrh nové úpravy zákona o dani z převodu nemovitostí

Ministerstvo financí ČR vydalo informační materiál k připravovanému novému zákonu o dani z převodu nemovitostí, v němž jsou uvedena pouze základní témata nové právní úpravy. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. ledna 2014.

Důvodem pro přípravu nové právní úpravy daně z převodu nemovitostí je zamýšlená transformace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, reakce na rekodifikaci soukromého práva a přizpůsobení se úpravě této daně ve vyspělých evropských státech.

V reakci na nový občanský zákoník je součástí navrhované právní úpravy zahrnutí některých práv mezi věci nemovité (např. právo stavby) či zohlednění skutečnosti, že stavba je součástí pozemku. Dále návrh předpokládá, že poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude namísto nynějšího převodce nově nabyvatel. V důsledku toho dojde např. ke zrušení institutu ručitele daně. V mnoha případech nebude třeba mít znalecký posudek pro určení základu daně. Návrh zákona dále aktualizuje ustanovení upravujících osvobození od daně či stanovení způsobu přepočtu cizí měny na českou měnu.

V souvislosti s návrhem nového zákona o dani z převodu nemovitostí připomínáme také uvažované zvýšení sazby daně ze 3 % na 4 %, které v květnu schválila Vláda ČR s účinností od 1.1. 2013.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×