Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daňová reforma

Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa ve znění pozměňovacích návrhů („zákon o JIM“).

Nejpodstatnějším návrhem je posunutí účinnosti zákona o JIM na 1. ledna 2015, s výjimkou změn zákona o loteriích a zdaňování loterií, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2012.

Další pozměňovací návrhy přijaté Senátem se týkají úpravy odvodů podle zákona o loteriích. Do úpravy byl zpět zaveden poplatek za výherní hrací přístroj či jiné herní zařízení ve výši 55 Kč, který nedopatřením poslanci vypustili.

Úprava správy odvodu zůstala nezměněna, odvodovým obdobím je kalendářní rok, odvodové přiznání je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců po uplynutí odvodového období a nelze ji prodloužit. Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.

Součástí senátních pozměňovacích návrhů je rovněž změna rozpočtového určení výnosu z odvodové daně (70 % státu a 30 % obcím).

Návrhem zákona o JIM se nyní bude znovu zabývat Poslanecká sněmovna.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×