Úvod » Novinky a publikace » Článek

Pokyn Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo dne 2. listopadu 2011 Pokyn GFŘ-D-5, který stanoví postup správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení.

V textu pokynu je uveden přehled úprav zákonného ručení s dopadem do daňového řízení podle jednotlivých právních předpisů.

Zákonné ručení se týká

  • dárce u daně darovací a kupujícího jako nabyvatele nemovitosti u daně z převodu nemovitostí;
  • společníků obchodní společnosti i za daňové závazky společnosti (podrobněji jsou popsána pravidla ručení v případě změn v osobách společníků, při prohlášení konkursu na majetek společnosti, po zániku společnosti, před vznikem společnosti) podle obchodního zákoníku;
  • členů představenstva a dozorčí rady a. s. a jednatelů s.r.o. podle obchodního zákoníku;
  • tichého společníka podle obchodního zákoníku;
  • ručení za daňové závazky při přeměnách obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
  • ručení plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění za nezaplacenou daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Dále je v pokynu popsáno postavení zákonného ručitele v daňovém řízení a postup správce daně vůči tomuto ručiteli.

Od zákonného ručení je třeba odlišovat zajištění daně ručením na základě právních úkonů třetích osob. V těchto případech postupuje správce daně obdobně jako u zákonného ručení.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×