Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z Poslanecké sněmovny

Novela zákona o DPH; Důchodová reforma; Zdravotnická reforma

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH, o které jsme informovali v  Daňových novinkách  9/2011, byla po zamítnutí Senátem opětovně schválena Poslaneckou sněmovnou a zaslána prezidentu republiky k podpisu. Od počátku roku 2012 tak začne platit snížená sazba daně ve výši 14 %, základní sazba zůstane neměnná ve výši 20 %. Od roku 2013 pak dojde ke sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Do budoucna pochopitelně nelze vyloučit další změny.

Důchodová reforma

Poslanecká sněmovna schválila Senátem zamítnuté návrhy zákonů označovaných jako důchodová reforma. Jedná se o zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření. Zákony by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2013. Tyto zákony zavádí tzv. druhý pilíř důchodové reformy.

Systém důchodového spoření doplňuje stávající systém povinného důchodového pojištění. Účast fyzických osob v tomto systému bude dobrovolná, nebude ji ale možné zrušit. V případě účasti fyzické osoby na důchodovém spoření u soukromých penzijních společností se sníží sazba pojistného placeného fyzickou osobou na povinné důchodové pojištění.

Zavedením doplňkového penzijního spoření by mělo dojít k „uzamknutí“ stávajícího systému penzijního připojištění se státním příspěvkem. To znamená, že nebudou uzavírány nové smlouvy a jeho stávajícím účastníkům bude umožněno buď setrvání v tzv. transformovaném fondu, anebo dobrovolný přechod do nového doplňkového penzijního spoření.

Účastníkům doplňkového penzijního spoření bude při splnění stanovených podmínek poskytován  státní příspěvek. Maximální výše státního příspěvku má činit 2 760 Kč ročně. Stejnými pravidly se bude řídit poskytování státního příspěvku účastníkům stávajícího penzijního připojištění při přechodu do transformovaného fondu.

Spolu s nově přijatými zákony je novelizován i zákon o daních z příjmů. Od daně z příjmů budou osvobozena plnění vyplácená z uvedených spoření fyzickým osobám. O příspěvky na doplňkové penzijní spoření si fyzická osoba bude moci snížit základ daně. Novela dále upravuje režim zdanění penzijní společnosti, fondů penzijní společnosti a institucí penzijního pojištění. 5% sazba daně bude platit pro zdanění penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.

Zdravotnická reforma

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon o zdravotních službách.

Změny v zákoně o zdravotních službách se dotýkají i oblasti DPH, konkrétně novelizace ustanovení § 58 zákona o DPH, který upravuje osvobození zdravotnických služeb a zboží bez nároku na odpočet daně.

Osvobozena od daně je taková zdravotnická služba, která je poskytována podle zákona o zdravotních službách, je poskytována poskytovatelem zdravotních služeb a je uvedena v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň se musí jednat o službu s léčebným cílem nebo s cílem chránit lidské zdraví, či o službu úzce s ní související. Zdravotní službu poskytnutou pro jiné účely (např. pro Policii ČR, soudy, aj. instituce) nelze od DPH osvobodit.

Poskytovatelem zdravotních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×