Profesor Dědič pro Hospodářské noviny: Rekodifikace umožní jednodušší zakládání společností a provádění změn v obchodním rejstříku08/11/11 / Zprávy

V souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva by mělo dojít k významným změnám rovněž u zakládání obchodních společností či družstev a provádění změn zápisů do obchodního rejstříku. Nově by mělo být umožněno, aby zápis do obchodního rejstříku prováděli přímo notáři (po vyhotovení veřejné listiny). Odpadne tak nutnost obracet se s žádostí o zápis do obchodního rejstříku na soud, což výrazně ušetří podnikatelům čas i náklady.

Současně by se měla pro společnosti snížit právní nejistota vznikající z úkonů provedených v době mezi podáním žádosti na změnu a jejím provedením.

Změny by měly být obsaženy v novém zákoně o obchodním rejstříku, který se připravuje v souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva. Pro podnikatele však zůstane zachována možnost, požádat o provedení zápisu do obchodního rejstříku soud.

Hospodářské noviny v této souvislosti citovaly profesora Jana Dědiče, partnera advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, člena Legislativní rady vlády ČR a spoluautora nového zákona o obchodních korporacích:

Splníme povinnost přezkumu zákonnosti danou evropským právem a přitom odpadne i mnoho navazujících právních problémů. Osobně bych to považoval za velký úspěch,“ říká expert na obchodní právo profesor Jan Dědič, partner kanceláře Kocián Šolc Balaštík, který s nápadem přišel.

Odpadne zbytečný mezičlánek, který při dnešní úrovni techniky již zdaleka není třeba,“ říká expert na obchodní právo profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a autor navrhované změny.

Celé znění článku ke stažení zde nebo na webu iHNed.cz zde