Úvod » Novinky a publikace » Článek

DPH

Zvýšení sazby daně; Technická novela

Zvýšení sazby daně

Vláda na svém jednání 25. května 2011 schválila zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. S účinností od 1. ledna 2012 by tak mělo dojít ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a od následujícího roku, tj. od 1. ledna 2013 má dojít ke sjednocení základní a snížené sazby na 17,5 %.

V souvislosti se zvýšením sazby DPH je navržena i změna zákona o daních z příjmů. Z důvodu zmírnění dopadů zvýšení sazby DPH novela obsahuje vyšší daňové zvýhodnění na vyživované dítě o 1 800 Kč, tj. ze současných 11 604 Kč na 13 404 Kč za 12 měsíců. Vyšší slevu bude možné uplatnit od 1. ledna 2012.

Návrhem se nyní zabývá Poslanecká sněmovna.

Technická novela

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení tzv. technickou novelu zákona o DPH, která by měla být účinná také od 1. ledna 2012.

Tato novela např. mění podmínky, za nichž se osoba povinná k dani stává plátcem a související podmínky registrace k dani. Dále jsou navrženy změny v okamžiku povinnosti přiznat daň při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Měla by se také sjednotit pravidla pro daňové doklady při poskytnutí služby osobami neusazenými v tuzemsku.

V souvislosti s opravami základu daně a daně je navržena úprava náležitostí opravného daňového dokladu, která by se měla týkat i případů, kdy se oprava vztahuje k více zdanitelným plněním. Novela také řeší použití směnného kurzu v situaci, kdy se oprava vztahuje k více zdanitelným plněním uskutečněným za cizí měnu.

Novela má také umožnit, aby se plátce mohl rozhodnout, že i po uplynutí tříleté (nově navrženo pětileté) lhůty od vydání prvního kolaudačního souhlasu uplatní při převodu nemovitosti daň.

Navrženo je, aby plátce mohl v případě, daňového dokladu, na základě kterého uplatňuje nárok na odpočet daně, prokázat jiným způsobem i takové náležitosti dokladu, jako jsou DIČ a údaje rozhodné pro výpočet daně.

Nově se má 10tiletá lhůta pro úpravu odpočtu daně aplikovat také na technické zhodnocení nemovitostí.

Dále novela zpřesňuje pravidla pro situace, kdy u dlouhodobého majetku podléhajícího úpravě nároku na odpočet daně dojde k jeho prodeji.

Navržena je také nová úprava zvláštního režimu pro cestovní službu.

Zdaňovací období osob identifikovaných k dani se mění na měsíční.

Vzhledem k tomu, že tato technická novela obsahuje poměrně velké množství změn, lze, a to  i podle reakcí odborné veřejnosti, předpokládat, že oproti návrhu dozná ještě řadu změn.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×