Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změny zákonů v souvislosti s jednotným inkasním místem

Jednotné inkasní místo

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení také vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s jedním inkasním místem.

V jednom inkasním místě by mělo pravděpodobně od 1. ledna 2013 být soustředěno placení veškerých daní, cel a odvodů na sociální zabezpečení, příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zákonného úrazového pojištění.

Tento zákon mění celkem 67 právních předpisů, mj. zákon o daních z příjmů,  zákon o DPH, zákon o rezervách, daňový řád, zákon o finanční správě, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně, zákoník práce a další.

Mezi důležité navrhované změny patří změny v zákoně o daních z příjmů. Pouze heslovitě uvádíme některé z nich.

Změny ve zdaňování fyzických osob

  • Zrušení konceptu tzv. „superhrubé mzdy“ a v návaznosti na to zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob ze současných 15 % na 19 %.
  • Nemožnost osob s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy uplatnit si základní slevu na dani.
  • Snížení podpory vlastního bydlení tak, že se dosavadní maximální uplatnitelná částka úroků z prostředků použitých na jeho financování ve výši 300 000 Kč sníží na 80 000 Kč. Současně se navrhuje uvedenou částku nekrátit podle měsíců, ve kterých poplatník úroky platil.
  • Zrušení osvobození u řady zaměstnaneckých benefitů, které by mělo být kompenzováno zavedením zvláštní slevy na dani u zaměstnanců ve výši 3 000 Kč ročně.

Změny ve zdaňování příjmů právnických osob

  • Zrušení některých daňových úlev  např. zrušení investiční pobídky ve formě slevy na dani a zrušení osvobození příjmů dlužníka v reorganizaci,
  • Zavedení slevy na dani ve výši srážené daně z dividend, jež bude moci být bez omezení uplatněna v následujících zdaňovacích obdobích.
  • Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému

Daň z úhrnu mezd

  • Zavedení daně z úhrnu mezd ve výši 32,5% pro plátce příjmů ze závislé činnosti, která by v sobě měla zahrnovat současné pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, úrazové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Dále by mělo dojít ke změnám v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Tyto změny by se měly týkat jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných. V oblasti veřejného zdravotního pojištění by pro zaměstnance i OSVČ měla platit stejná sazba pojistného ve výši 6,5 % a u zaměstnavatelů by mělo dojít ke snížení sazby ze současných 9 % na 7 %. V oblasti pojistného na sociální zabezpečení by se rovněž měla sjednotit sazba pro zaměstnance i OSVČ na 6,5 %. Základem pojistného OSVČ na veřejné zdravotní pojištění i na sociální zabezpečení by mělo být 100 % základu daně, oproti současným 50 %.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×