Úvod » Novinky a publikace » Článek

Od Evropského soudního dvora

DPH: Žaloba Evropské komise na Českou republiku

  • Evropská komise podala u Evropského soudního dvora žalobu na Českou republiku (ČR) ve věci porušení Směrnice o DPH, tím že umožňuje, aby se v ČR stala členem skupiny pro účely DPH také osoba nepovinná k dani. V ČR přitom možnost skupinové registrace často využívají čistě holdingové společnosti, které nevykonávají ekonomickou činnost a nejsou tak osobami povinnými k dani. Evropská komise požaduje příslušnou nápravu a navrhuje uložit České republice náhradu nákladů řízení.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×