Úvod » Novinky a publikace » Článek

Rozhovor partnera KŠB Jana Dědiče pro Hospodářské noviny

Jan Dědič, partner KŠB a člen rekodifikační komise pro zpracování zákona o obchodních společnostech a družstvech, poskytl rozhovor deníku Hospodářské noviny na téma změn, kterých dozná právo obchodních společností v souvislosti s připravovanou rekodifikací soukromého práva.

Hospodářské noviny: Co považujete za největší změnu, kterou podnikatelům nový zákon o obchodních korporacích přinese?

Jan Dědič: Základní myšlenkou je, že stát má zasahovat do soukromoprávních vztahů minimálně a má respektovat především vůli stran. Mnohá ustanovení obchodního zákoníku, zakládající v současnosti neplatnost kupř. kvůli neschválení valnou hromadou, se nahrazují jinými mechanismy. Při absenci znaleckého posudku se tak třeba upřednostňuje myšlenka, že strany si mají doplatit rozdíl v plnění do výše znaleckého poplatku. To mi přijde logické, proč má být taková smlouva neplatná.

Hospodářské noviny: Velice diskutovaným tématem je i snížení základního kapitálu společností s ručením omezeným na jednu korunu. Nemůže to znamenat oslabení jeho garanční funkce?

Jan Dědič: Praxe ukazuje, že základní kapitál je číslo, na které se nikdo v ničem nemůže spolehnout. Celá řada evropských států přišla na to, že základní kapitál neslouží jako forma ochrany věřitelů. Jde např. o Velkou Británii, Francii či Německo. Nemohli jsme k tomu ale přistoupit u akciové společnosti, kde to zakazuje směrnice stanovující minimální výši základního kapitálu. Jdeme tedy spíše cestou, že třetí osoby jsou povinny splnit závazky společnosti nebo za ně ručit, než nějakým podivným systémem základního kapitálu, který opravdu nikoho neochrání. Více se však dnes mluví o testu solidnosti.

Celé znění rozhovoru ke stažení zde

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×