Úvod » Novinky a publikace » Článek

K rozhodování jediného společníka (zahraniční osoby) v působnosti valné hromady. Obchodněprávní revue, č. 12/2010

Jan Dědič a Petr Kasík publikovali v odborném měsíčníku Obchodněprávní revue, specializovaném na obchodní právo a právo finančních trhů, článek na téma rozhodování jediného společníka ve společnosti v případech, kdy tento jediný společník je zahraniční osobou. Článek se zabývá důsledky vyplývajícími ze skutečnosti, kdy Nejvyšší soud České republiky judikoval, že rozhodnutí jediného společníka není právním úkonem.

V článku jsou podrobněji probrány dopady tohoto judikátu na společníky, kteří jsou zahraničními osobami, tedy jak tito společníci mají postupovat při realizaci rozhodnutí v pozici jediného společníka. Celé znění článku je ke stažení zde.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×