Úvod » Novinky a publikace » Článek

Sdělení Ministerstva financí

Prodloužení lhůty pro podání žádostí v členských státech EU o vrácení DPH za rok 2009 do 31. března 2011.

V souvislosti s očekávaným přijetím směrnice, se kterou již všechny členské státy EU vyslovily předběžný souhlas, Ministerstvo financí informovalo o prodloužení lhůty pro podání žádostí v členských státech EU o vrácení DPH za rok 2009 do 31. března 2011. Nárok na vrácení mají plátci DPH. Předkládání žádostí podléhá omezením podle minimální částky daně, jejíž vrácení je požadováno. Směrnice vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU se zpětnou účinností od 1. října 2010.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×