Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Soudní dvůr Evropské unie se 11. června v případu C-572/07, RLRE Telme Properte s.r.o. vyjádřil k výkladu služeb úklidu společných prostor u pronájmu bytů

Podle výkladu Soudního dvora nelze úklid společných prostor zahrnout jako součást služby nájmu bytů. Služby úklidu společných prostor musí tedy podléhat DPH a nelze je osvobodit stejně, jako se od daně osvobozuje samostatný pronájem bytu.

Tento judikát současně může napomoci při hledání výkladu o plněních hlavních a plněních vedlejších a za jakých podmínek plnění vedlejší bude podléhat stejnému režimu jako plnění hlavní.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×