Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se dne 5. ledna 2010, č.j. 2 Afs 87/2009-131 vyjádřil k otázce běhu lhůt určených prostřednictvím tzv. fikce

V případě, že den doručení rozhodnutí daňové správy je určen fikcí, tj. např. 10. den poté, co si příjemce nevyzvedl příslušnou písemnost, a předtím byl o uložení písemnosti vhodným způsobem vyrozuměn, za den doručení se považuje i den, který připadne na státní svátek, den klidu nebo den pracovního volna.

V takových případech dle NSS nemá platit, že lhůta pro následnou reakci daňových subjektů se bude počítat až od nejbližšího pracovního dne, ale tato se odvíjí právě od dne doručení fikcí, i když je daný den státní svátek, sobota či neděle. V posuzovaném případě se daňový subjekt domáhal, že když den doručení fikcí vyšel na státní svátek, lhůta pro podání správní žaloby měla běžet až od nejbližšího pracovního dne. NSS takovýto postup nedovodil a správní žalobu podanou v poslední den lhůty počítané od nejbližšího pracovního dne pod dni doručení dle fikce posoudil jako správní žalobu podanou po lhůtě a kasační stížnost zamítl. Nelze vyloučit, že toto rozhodnutí, které má velmi závažný dopad, bude ještě předmětem posouzení na úrovni Ústavního soudu.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×