Úvod » Novinky a publikace » Článek

Bezplatné povolenky v novém systému obchodování s emisemi

Koncem září zveřejnila Evropská komise návrh seznamu odvětví, která by mohla dostávat zdarma až 100 % emisních povolenek i po roce 2013; v tomto roce má evropský systém obchodování s emisemi skleníkových plynů vstoupit do nové fáze, kdy bezplatné přidělování povolenek na základě národních alokačních plánů bude nahrazeno jejich nákupem na celoevropských aukcích. Revidovaná směrnice 2003/87/ES, schválená v rámci klimaticko-energetického balíku v prosinci loňského roku, počítá však také s některými výjimkami. Jedna z nich se týká odvětví, u nichž v důsledku zpřísnění podmínek hrozí, že budou přesunuty za hranice EU, tedy do třetích zemí, ve kterých politika ochrany klimatu není tak striktní; tato relokace průmyslu by však přivodila nejen ztráty evropské ekonomice, ale zároveň by negovala snahy o snížení emisí, které by v těchto třetích zemích nekontrolovaně rostly.

Pro výběr ohrožených průmyslových sektorů stanoví směrnice 2 základní kriteria, a to intenzitu obchodu se třetími zeměmi a nárůst výrobních nákladů v důsledku přijaté emisní politiky. Navržený seznam je však velmi obsáhlý; zahrnuje 164 odvětví, vytipovaných experty z členských států. Komise proto čelí kritice ochránců životního prostředí, že seznam zohledňuje odvětví důležitá pro národní ekonomiky a pracovní trh jednotlivých členů bez ohledu na skutečné ohrožení konkurencí ze třetích zemí; zmiňována je zejména výroba tapet, spodního prádla, farmaceutických preparátů či zbraní.

Evropská komise však zdůrazňuje, že široký seznam byl sestaven pro případ, že by nebylo dosaženo dohody s třetími zeměmi o obdobných závazcích ke snižování emisí na prosincové konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani. Zde  měla být nejen uzavřena  nová „klimatická dohoda“ navazující na Kjótský protokol platný do roku 2012, ale EU zejména usilovala, aby do systému snižování emisí byli zapojeni dosud mimostojící velcí znečišťovatelé jako USA, Čína a Indie.

Návrh je v současné době projednáván v Evropském parlamentu. Definitivní podoba seznamu má být schválena komisí do konce tohoto roku a platit bude do konce roku 2014. Komise však již nyní připustila, že počítá s jeho rozšiřováním o další odvětví.

Skutečné množství bezplatně přidělených povolenek, které obdrží konkrétní podniky, však bude známo až v roce 2011; rozhodnutí bude učiněno na základě výkonnostních kriterií, která budou  stanovena koncem roku 2010. Pouze 10 % nejúspěšnějších podniků z pohledu snižování emisí bude mít šanci obdržet všechny své emisní povolenky bezplatně.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×