Úvod » Novinky a publikace » Článek

Sdělení Ministerstva financí

Ministerstvo financí (MF) vydalo Pokyn D – 324, s výkladem pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob

Podle výkladu MF lze za daňovou úlevu na bytové potřeby považovat i splácení úvěrů určených na splácení následných hypotečních úvěrů či úvěrů, kterými byly refinancovány předchozí úvěry. Pokyn byl publikován pod č.j. 39/62 250/2009-392 a je uveřejněn na webových stránkách České daňové správy MF (http://cds.mfcr.cz). Výklad MF uvedený v tomto pokynu je zcela opačný oproti původně presentovanému výkladu uveřejněnému ve sdělení MF z 15. června 2009. Domníváme se, že ti, kteří postupovali při přípravě svého daňového přiznání za rok 2008 podle předchozího sdělení MF, by mohli nyní podat dodatečné daňové přiznání a nezdanitelnou část úroků původně neuplatněnou nyní dodatečně uplatnit a snížit si tak daňovou povinnost.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×