Úvod » Novinky a publikace » Článek

Mezinárodní daňové vztahy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv dne 9. července 2009, částka 24/2009

Nový protokol, kterým je doplněna stávající smlouva o zamezení dvojího zdanění, vstoupil v platnost dne 17. dubna 2009. Stávající smlouva je doplněna o nové ustanovení upravující vznik službové stálé provozovny po šesti měsících poskytování služeb. Z dalších změn upozorňujeme na zdaňování zisků ze zcizení akcií nebo jiných práv na společnosti, jejíž hodnota plyne z více než 50 % z nemovitého majetku. Tyto zisky se budou zdaňovat nově ve státě, kde je nemovitost umístěna. Tyto nové změny ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění se budou uplatňovat ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2010.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×