Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 23. dubna 2009 č.j. 9 Afs 93/2008-43 k pojmu „pronájmu nebytových prostor pro výherní automaty“ pro účely DPH

Podle výkladu Nejvyššího správního soudu (NSS) je v případě, že zákon o DPH daný pojem nedefinuje, nutno přihlédnout k výkladu podanému Soudním dvorem Evropských společenství dle evropských předpisů. Proto, aby pronájem nebytových prostor mohl být osvobozen od DPH, nestačí naplnit formální znaky smlouvy o nájmu podle obecných předpisů občanského práva, ale je nutné pojem pronájem nebytových prostor a jeho osvobození od DPH vykládat restriktivně.

Znaky nájmu musí být skutečně naplněny, a pak lze nájem od DPH osvobodit. NSS se současně v tomto rozsudku vyjádřil k výkladu tzv. spojených plnění (plnění hlavního a plnění vedlejšího), která nemají být pro účely DPH uměle rozdělována. Pokud tato plnění ekonomicky tvoří jeden celek, pak pro účely uplatnění DPH tvoří také jediné plnění. Judikát je dostupný na webových stránkách NSS (www.nssoud.cz).

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×