Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zneužití dominantního postavení

Rozhodnutí Evropské komise v případu  INTEL  (COMP/37.990)

Evropská Komise dne 13. května 2009 uložila společnosti Intel, která vyrábí počítačové mikroprocesory, pokutu ve výši € 1,06 mld. za zneužití dominantního postavení (čl. 82 Smlouvy ES).

Komise ve svém rozhodnutí uvedla, že společnost Intel v období od října 2002 do prosince 2007 zneužívala své dominantní postavení na trhu a soustavně se dopouštěla dvou protiprávních jednání.

Zaprvé, poskytovala skryté slevy nebo dokonce přímé platby výrobcům počítačů, kteří se zavázali odebírat mikroprocesory výhradně nebo skoro výhradně od společnosti Intel; jako příklad Komise uvedla jednoho z předních prodejců elektrotechniky, společnost Media Saturn Holding, které společnost Intel přímo platila za to, že nebude prodávat počítače s jinými mikroprocesory. V této souvislosti Komise konstatovala, že tyto platby a slevy ve výsledku neumožňovaly spotřebitelům, aby si mohli volně zvolit alternativní produkt, tedy jiný než nabízený firmou s dominantním postavením na trhu. Další chování, v němž bylo shledáno zneužití dominantního postavení, spočívalo v tom, že společnost Intel přímo nebo nepřímo platila výrobcům počítačů za to, že zastavili nebo zdrželi uvedení na trh a prodej produktů, které by obsahovaly jiné procesory, než od společnosti Intel. Komise uvedla, že tímto společnost Intel velice závažně zneužila svého dominantního postavení, jelikož tím výrazně poškodila volnou soutěž a inovaci v oblasti počítačových mikroprocesorů.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×