Úvod » Novinky a publikace » Článek

Včasné neoznámení záměru převzít společnost

Rozhodnutí Evropské komise v případu ELECTRABEL (COMP/M.4994)

Evropská komise uložila  dne 10. června 2009 společnosti Electrabel pokutu ve výši 20 milionu EUR, jelikož při akvizici společnosti Compagnie Nationale du Rhône (dále jen „CNR“) neoznámila tento svůj záměr Komisi a nesplnila tak svoji povinnost vyplývající z Nařízení rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Tento předpis vyžaduje, aby byla Komise předem informována o spojení soutěžitelů, která spadají do působnosti nařízení. Následně může Komise prozkoumat, jestli spojením těchto podniků nedojde k podstatnému zhoršení volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes v této souvislosti uvedla, že porušení povinností vyplývající z výše zmíněného nařízení  je nutno považovat za velice závažné porušení soutěžních pravidel.

Uvedený případ je varující zejména proto, že uskutečněným spojením podle závěru Komise ani k narušení volné soutěže nedošlo, a pokutou tak byla jmenovaná společnost potrestána za to, že svůj záměr neoznámila Komisi včas. Společnost Electrabel totiž informovala Komisi o úmyslu převzít společnost CNR dne 26. března 2008. Komise dne 29. dubna 2008 vyslovila souhlas spolu s konstatováním, že tímto spojením ke značnému zhoršení volné soutěže na trhu nedojde.

Nechala však otevřenou otázku, kdy k převzetí společnosti CNR fakticky došlo. Po provedeném šetření konstatovala, že převzetí se uskutečnilo již v prosinci 2003, tedy více jak 4 roky před tím, než byla Komise o záměru převzetí informována. Koncem roku 2003 totiž společnost Electrabel koupila téměř 50% akcií, čímž se stala největším akcionářem společnosti; dle Komise převzala nad CNR faktickou kontrolu vzhledem k tomu, že zbývající akcie byly široce rozptýlené a účast jejich majitelů na valných hromadách a tím i míra podílu na rozhodování ve společnosti CNR nízká.

K značné výši pokuty Komise uvedla, že společnost Electrabel je velkou nadnárodní korporací, která má s postupem při spojováním podniků značné zkušenosti a měla si být vědoma toho, že spojení, ke kterému došlo v roce 2003, vyústí v převzetí kontroly nad společností CNR, což vyžadovalo předchozí oznámení dle nařízení o kontrole spojování podniků.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×