Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ochranná známka Společenství – snížení registračních poplatků

Na základě Nařízení Komise č. 355/2009 (Úřední věstník L 109/2009) dochází  ke snížení celkové výše poplatku, který je třeba uhradit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu za registraci ochranné známky Evropských společenství.

Novou úpravou dochází  především ke zjednodušení stávající struktury poplatků; ty byly dosud placeny jednak za podání přihlášky ochranné známky EU, jednak za její zápis. Citovaným nařízením se poplatky za zápis známky ruší, resp. stanoví v nulové hodnotě.

Zůstávají tedy pouze poplatky za přihlášku ochranné známky, u nichž dochází k mírnému navýšení. Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky činí nově 1050 EUR, při elektronickém podání 900 EUR. Za přihlášku kolektivní ochranné známky je stanoven základní poplatek 1800 EUR.

Výše úhrad za další třídy zboží a služeb se nemění. Úpravy se dále dotkly zpoplatnění mezinárodního zápisu a vracení poplatků při odmítnutí ochrany.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×