Úvod » Novinky a publikace » Článek

Pomoc z Globalizačního fondu pro zaměstnance propouštěné v důsledku krize

Změnou nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského globalizačního fondu (Úřední věstník  L 167/2009) dochází k dočasnému rozšíření působnosti tohoto fondu. Z jeho prostředků bude možno financovat rovněž podporu pracovníků, kteří ztratili zaměstnání v důsledku současné hospodářské a finanční krize. O podporu pro tento účel bude možno žádat do konce roku 2011. Současně dochází ke zmírnění stanovených kriterií.

Snížení požadavků a zjednodušení procedury vyřizování žádostí dopadá jako trvalá změna i na původní účel podpory, tedy opatření k opětovnému profesnímu začlenění pracovníků propuštěných na základě negativních důsledků globalizace.

Nejvýznamnějším  změnou je snížení minimálního počtu propuštěných pracovníků, který nyní činí 500 zaměstnanců jednoho podniku, resp. v případě dopadů krize na vybraná odvětví musí jít o 500 zaměstnanců jednoho či dvou sousedících regionů. Nařízení však připouští výjimku z tohoto kriteria, například pro malé pracovní trhy.

Prostředky poskytnuté Globalizačním fondem bude možno využívat na aktivní opatření na trhu práce v podobě individualizovaných služeb, tzn. např. pomoc a poradenství při hledání zaměstnání, odbornou přípravu a rekvalifikaci podle konkrétních potřeb pracovníka, podporu při přechodu do jiného zaměstnání anebo při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×