Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změna regulačního rámce (Solvency II) schválena

Evropské orgány se shodly na kompromisním znění Směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvency II). Jejím hlavním cílem je posílit stabilitu pojišťovacího sektoru, prohloubit jeho integraci a konkurenceschopnost. Stávajících 13 směrnic týkajících se pojištění a zajištění bylo přepracováno do jediného aktu.  Nová podrobnější pravidla kapitálové přiměřenosti by měla lépe odrážet rizika, která pojišťovny a zajišťovny podstupují, a zajistit jejich dostatečné pokrytí.

Směrnice zavádí dva druhy požadavků; tzv. solventnostní kapitálový požadavek (SCR) bude počítán na základě rizikového profilu společnosti podle stanoveného vzorce anebo orgánem dozoru schváleného interního modelu; zohledňuje všechny druhy rizik včetně operačního. Musí být neustále monitorován a znovu přepočítán, jakmile se rizikový profil podstatně změní. U tzv. minimálního kapitálového požadavku (MCR) stanoví směrnice pro jednotlivé typy pojišťoven a zajišťoven pevnými částkami jeho absolutní dolní mez, pod níž by zdroje neměly klesnout za žádných okolností.

Směrnice si klade za cíl také zkvalitnění dozoru v pojišťovacím sektoru. Pro dozor nad skupinami budou zřízena tzv. kolegia orgánů dozoru, zajišťující lepší koordinaci postupů mezi dozorovými orgány mateřské společnosti a orgány dozoru jejích dceřiných společností. 

Členské státy Unie by měly tuto směrnici implementovat do 31. října 2012. 

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×