Úvod » Novinky a publikace » Článek

Odměňování členů správních orgánů kótovaných společností

Evropská komise nově doplnila formou doporučení také stávající požadavky na systém odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (Úřední věstník L 120/2009). Základní principy, které Komise prosazuje, jsou shodné jako u odměňování ve finančních odvětvích: orientace na dlouhodobou udržitelnost společnosti namísto krátkodobých výsledků, odbourání nadměrných odměn neodpovídajících výkonu, zjednodušení struktury odměňování a jeho transparentnost. Další požadavky se týkají principů vyplácení tzv. „zlatých padáků“ a odměn ve formě akcií či akciových opcí.

Komise požaduje především limitaci odstupného, a to pevně stanovenou částkou nebo částkou za stanovený počet let výkonu funkce; obecně by však výše odstupného neměla být vyšší než stálá složka odměny za dva roky. Odstupné by nemělo být vypláceno jako „odměna za selhání“ anebo pokud člen správního orgánu odchází z vlastní vůle.

Odměňování formou akcií či opcí by mělo být více vázáno na tvorbu dlouhodobé hodnoty společnosti. Mělo by proto být stanoveno určité období, po které nebude člen orgánu oprávněn přidělené akcie uplatnit. Podle Komise by mělo jít alespoň o tříletou lhůtu. Určitý počet akcií by si však člen orgánu měl povinně ponechat až do konce funkčního období; doporučení považuje za adekvátní například počet akcií odpovídající dvojnásobku hodnoty celkové roční odměny, zahrnující stálou i proměnlivou složku. Opce na akcie by neměly být používány pro odměňování nevýkonných členů správních rad či členů dozorčích rad.

Rozšiřuje se obsah informací o jednotlivých aspektech politiky odměňování členů správních rad, které společnost zveřejňuje ve formě Prohlášení o odměňování.  Tyto informace by měly být k dispozici také na webových stránkách kótovaných společností.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×