Úvod » Novinky a publikace » Článek

EU přistupuje k regulaci hedgeových a dalších alternativních fondů

Evropská komise po dlouhodobém zdráhání zasahovat do tohoto segmentu finančních trhů předložila koncem dubna návrh Směrnice o manažerech alternativních investičních fondů. Norma se vztahuje  na všechny fondy, které nespadají pod úpravu Směrnice č. 85/611 (tzv. UCITS Directive);  vedle zajišťovacích fondů půjde tedy o tzv. private equity funds, komoditní a nemovitostní fondy i speciální fondy pro profesionální investory.

Počítá se však s určitou minimální výší spravovaných aktiv, takže např. na hedgeové fondy dopadne regulace, pokud disponují aktivy o hodnotě 100 mil. € a více. V případě soukromých kapitálových fondů by měl limit činit 500 mil. €.

Cílem návrhu je podřídit uvedené fondy registraci a dohledu národních regulačních úřadů, a to v prvé řadě prostřednictvím jejich manažerů.  Ti budou povinni žádat o licenci, dodržovat standardy řízení (corporate governance), vypracovat systém řízení rizik a plnit požadavky kapitálové přiměřenosti. Významné jsou rovněž informační povinnosti, které směřují nejen vůči orgánům dohledu a investorům, ale i vůči veřejnosti.

Návrh je podle očekávání přijímán velmi kontroverzně; zastánci názorů o významném podílu hedgeových fondů na současné finanční krizi považují míru navržené regulace za nedostatečnou,  řada finančníků i politiků ji naopak tvrdě kritizuje jako nepřiměřenou a zbytečnou. 

Podle stávajících předpokladů Komise by směrnice měla být schválena do poloviny příštího roku, takže implementace do právních řádů členských států by měla proběhnout do června 2012.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×