Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nová koncepce podpory výzkumu a vývoje

Pod č. 110/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Nová úprava představuje dosti zásadní a rozsáhlou koncepční změnu a tvoří součást vládou schválené reformy systému výzkumu, vývoje a inovací s cílem posílit efektivnost využívání veřejných prostředků v této oblasti. Předmět  úpravy zákona se rozšiřuje o inovace. Poskytování podpory by se mělo obecně zjednodušit; dochází k omezení počtu poskytovatelů, takže již nadále nepůjde o všechny resorty. Předpokládá se rovněž usnadnění přístupu k čerpání prostředků ze strukturálních fondů a rámcových programů EU.

V oblasti účelové podpory, která se především týká fyzických či právnických osob jako uchazečů o podporu či uživatelů podpory, upozorňujeme zejména na tyto změny:

Běžící projekty budou dokončeny u stávajících poskytovatelů.

Od roku 2010 bude podpora nových projektů základního výzkumu poskytována pouze prostřednictvím Grantové agentury ČR.

Pro oblast aplikovaného výzkumu se nově zřizuje Technologická agentura ČR jako meziresortní a zastřešující orgán; poskytování podpory výzkumu, vývoje a inovací zahájí od roku 2011.

Novela posiluje ochranu duševního vlastnictví a průmyslových práv a zlepšuje prostředí pro uplatnění výsledků výzkumu a inovací.

Účinnost změn nastává dnem 1. 7. t. r.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×