Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se vyjádřil k pojmu „v souvislosti s podnikáním“, který je používán v daňovém předpise

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 24. února 2009 č.j. 2 Afs 112/2008-44 vyjádřil k obsahu pojmu „v souvislosti s podnikáním“. Potřeba vysvětlit tento pojem vzešla ze sporu mezi poplatníkem a finančním úřadem v souvislosti s darováním majetku otce synovi, za situace, kdy syn jako příjemce daru původně podnikal společně se svým otcem.

Podle názorů finančních orgánů šlo o majetek, který byl darován v souvislosti s podnikáním, a proto podléhal dani z příjmů. S těmito závěry nesouhlasil poplatník a dožadoval se, aby nabytí majetku darováním podléhalo dani darovací, přičemž v souladu se zákonem o dani darovací šlo o darování osvobozené od daně. Nejvyšší správní soud vyložil, že pojem „v souvislosti s  podnikáním“ je nutno vykládat tak, že mezi podnikatelskou činností a získáním (přijetím) daru musí existovat úzký vztah. Citované ustanovení je pak nutné vykládat restriktivním způsobem a odlišit od sebe případy, kdy skutečným primárním motivem darovacího úkonu je podnikatelská aktivita od případů, kdy by se značnou pravděpodobností k tomuto úkonu došlo bez ohledu na jakékoliv podnikatelské motivy (typicky uspořádání rodinných majetkových vztahů, jako v daném případě). Tento případ byl řešen podobně jako případ, kterým se Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku z 28. srpna 2008 č.j. 2 Afs 23/2008 - 66.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×