Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nařízení o ratingových agenturách

Návrh předložený Evropskou komisí koncem minulého roku je součástí balíčku protikrizových opatření. Podnětem pro jeho přípravu byla dosavadní nedostatečná kontrola kvality práce ratingových agentur, což podle převažujících názorů do značné míry k současné finanční krizi přispělo. Oblast ratingového hodnocení je do dnešního dne upravena většinou normami, které se týkají jiných aspektů finančních trhů (Směrnice č. 2003/6 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a Směrnice č. 2006/49 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí). 

Komise v této oblasti připravila přelomové změny; návrh Nařízení jde v míře kontroly a monitoringu ratingových agentur mnohem dále, než obdobné regulační normy v jiných oblastech. Základem návrhu je  Code of conduct fundamentals for credit rating agencies, což je mezinárodní dobrovolný kodex, kterým by se měly ratingové agentury řídit. Jedním ze základních požadavků je transparentnost a nezávislost, včetně garance, že ratingy jsou nezávislé na obchodních pobídkách. Požaduje se zavedení  speciálního systému interních kontrol. Finanční ohodnocení vedoucích osob v agenturách nesmí být závislé na ziscích agentur. Návrh počítá s tím, že ratingové agentury budou povinně zveřejňovat použité postupy, modely a předpoklady, které při ratingu použily,

a současně i udávat množství a podíly jednotlivých selhání předešlých ratingů. Při nedostatku kvalitních informací by nesměl být rating prováděn. Další novinkou, kterou návrh předpokládá, je povinná registrace agentur v členských státech a zveřejňování těchto registrací v úředním věstníku.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×