Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změny v katastru nemovitostí

V závěru minulého roku byla schválena novela zákona o katastru nemovitostí, obsahující vedle legislativně technických úprav rovněž významné věcné změny. Obecně budou údaje evidované v katastru snáze dostupné, neboť vzhledem k pokročilé digitalizaci bude moci výpisy, snímky z katastrálních map a další údaje poskytovat kterýkoliv katastrální úřad, bez ohledu na polohu nemovitosti resp. její příslušnost ke katastrálnímu území. Současně však, s ohledem na ochranu důležitých osobních údajů, které jsou v informačním systému katastru běžně obsaženy (informace o majetkových poměrech, zejm. nabytí majetku, kupních cenách apod.), bude poskytování některých údajů určitým způsobem regulováno.

Prokazování totožnosti a evidence žadatelů

Nadále již nebude možné prosté nahlížení do přehledů vlastnictví a sbírky listin. K poskytnutí takových údajů, tzn. např. opisu přehledu či kopie listiny ze sbírky bude nově vyžadováno prokázání totožnosti a sdělení účelu, ke kterému mají data žadateli sloužit; jde o důvody, souhrnně vymezené v rovněž novelizovaném ustanovení § 1 odst. 3. Katastrální úřady povedou evidenci osob, kterým tímto způsobem poskytly údaje. Změna se nedotýká běžně požadovaných výpisů z katastru nemovitostí, tzn. v rozsahu jednotlivých listů vlastnictví. Nemění se ani možnost poskytování přehledů vlastnictví v případě zřízení dálkového přístupu.

Zpřísnění postihu

Neoprávněné užití či šíření osobních údajů získaných z katastru nemovitostí bude nově postihováno podle zákona na ochranu osobních údajů, který obsahuje podstatně citelnější sankce, než má k dispozici katastrální úřad.

Významné je rovněž doplnění úpravy, která umožní elektronické podávání návrhů na zápis do katastru nemovitostí, včetně dokumentů určených k založení do sbírky listin.

Změny nabývají účinnosti od 1.3.2009.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×