Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zvýšení plnění z pojištění vkladů

Na základě novely zákona o bankách dochází ke zvýšení maximální náhrady poskytované z pojištění vkladů, a to na částku rovnající se ekvivalentu 50 000 EUR. Nová úprava nabyla účinnosti 15.12.2008.

Tato maximální částka přísluší vkladateli – oprávněné osobě jako náhrada za pojištěné pohledávky z vkladů u jedné banky; to znamená, že jako doposud se pro účely poskytnutí náhrady veškeré vklady jednoho vkladatele v jedné bance sčítají; započítávají se rovněž event. podíly na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů. Nově se dále poskytuje plnění v rámci výše uvedeného maximálního limitu až do 100 % celkové částky pojištěných pohledávek; dosavadní spoluúčast vkladatele ve výši 10 % se zrušuje.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×