Úvod » Novinky a publikace » Článek

Návrh změny zákona o správě daní a poplatků a nový Daňový řád

V Poslanecké sněmovně je nyní před třetím čtením novela zákona o správě daní a poplatků. Navržená změna zákona mění pravidla při ukládání sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zavádí odkladný účinek u dodatečného platebního výměru vydaného po skončení daňové kontroly.

Další změny se vztahují ke stanovení daně u daňových subjektů v úpadku, k posečkání daně a povolení splátek a k institutu zástavního práva. Pokud tato novela bude schválena, měla by nabýt účinnosti dnem vyhlášení.

V souvislosti s tímto návrhem změny zákona o správě daní a poplatků bychom Vás také rádi informovali o přípravě nového Daňového řádu. Na posledním zasedání Legislativní rady Vlády dne 6. listopadu byl nový Daňový řád tímto orgánem schválen. Po jeho schválení ve Vládě se očekává, že v průběhu prosince bude předložen k projednávání do Poslanecké sněmovny. Daňový řád by měl od roku 2010 nahradit zákon o správě daní a poplatků, který byl již mnohokrát novelizován.

O aktuálním vývoji obou výše zmíněných norem Vás budeme informovat.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×