Profesor Dědič k novému zákonu o přeměnách. Právní zpravodaj, č. 7/200805/09/08 / Publikace

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v Právním zpravodaji, odborném měsíčníku pro právní praxi, dva rozsáhlé příspěvky na téma nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nabyl účinnosti 1. července 2008.

V prvním příspěvku, nazvaném „Nad zákonem o přeměnách aneb druhá „podařená“ dekodifikace obchodního zákoníku“ autor rozebírá hlavní změny oproti stávající úpravě přeměn v obchodním zákoníku včetně nově doplněných přeměn s cizím prvkem. Ve druhém textu se autor věnuje některým problematickým otázkám nového zákona o přeměnách, jako jsou terminologické nejasnosti, nesrovnalosti v odkazech a další legislativně technické chyby, a z nich pramenící výkladové problémy.